Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü

Şube Müdürü

Gökhan ERDOĞAN
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube  Müdür V.
Ziraat Mühendisi
Tel:0288-214 19 42 Dahili:150


Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADIGökhan ERDOĞAN
ÜNVANIMühendis
TELEFON0 (288) 214 19 42-150
E-POSTA ADRESİgokhan.erdogan@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİ
Gelibolu - 1979
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​
Bursa Ziraat Meslek Lisesi - 1997


Çanakkale Ozsekizmart Üni. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl.-2002
YABANCI DİLYok
MEDENİ DURUMUEvli-2 Çocuk
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
1998-2004 Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
 2004-2005 Siirt Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvandılık Müd.
 2005-2007 Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvandılık Müd.
 2007 - … Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

  Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü Personeli ​ ​
Adı SoyadıGöreviDahili E-Posta Adresi
​Gökhan ERDOĞAN​Şube Müdür V.​150gokhan.erdogan@tarim.gov.tr
​Canan GÖKTEN​Mühendis102canan.gokten@tarim.gov.tr
​Gökalp MUZİKACI​Mühendis102​gokalp.muzikaci@tarim.gov.tr
​Duygu AKINCIOĞLU​Mühendis163​duygu.akincioglu@tarim.gov.tr
​Mehmet Hayrettin ERKMEN
​Harita Mühendisi
​167
​hayrettin.erkmen@tarim.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Çayır, mera, yaylak ve kıslaklar ile umuma ait otlak ve çayırların tespit, tahdit ve tahsisi ile ilgili programlar hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmalarını sağlamak, 

b) Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya mülkiyetinde bulunan çayır ve meraların gelistirilmesi amacıyla imar, ıslah ve ihya tedbirlerini almak, mevzuata uygun kullanımını temin etmek için gerekli program ve projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
c) Ekolojisi uygun olan bölgelerde ve marjinal alanlarda çok yıllık yem bitkileri üretiminin artırılması ve yapay mera kurulması için projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak, bununla ilgili tesvik tedbirlerini almak ve uygulatmak,
ç) Sulu ve kuru tarım alanlarında yem bitkileri, ot ve tohum üretimini gelistirmek için gerekli projeleri hazırlamak, hazırlatmak ve uygulanmasını sağlamak,
d) Uygulanan ve uygulanacak olan projelerin personel, hizmet içi eğitim, bütçe ve kredi ihtiyaçlarını tespit etmek, karsılanması için programlar hazırlamak, ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak,
e) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmak,
f) Ülke hayvancılığının ihtiyacı olan kaliteli kaba yem ihtiyacının giderilmesi için gerekli çalısmaları yapmak, bununla ilgili yurtiçi ve yurtdısı projeler hazırlamak ve hazırlatmak, uygulamasını sağlamak, silaj yapımının yaygınlastırılması için gerekli tedbirleri almak, 
g) Bakanlığın çalısma sahası içerisinde erozyonu önleyici tedbirleri almak, ilgili kuruluslarla ortak projeler hazırlamak, hazırlanan projelere katkı sağlamak, sivil toplum örgütleri ile ortak çalısma programları hazırlamak ve hazırlatmak,
ğ) 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulacak tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerine iliskin Tarım Reformu Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülecek çalısmalara katkı sağlamak,
h) Konusu ile ilgili mevzuat teklifleri hazırlamak ve ilgili mevzuat çalısmalarına katılmak,
ı) Konusu ile ilgili desteklere iliskin teklifler gelistirmek, takip etmek ve destekleme faaliyetlerini yürütmek,
i) Ülke genelinde çayır, mera ve yem bitkileri ile ilgili bilgi sistemleri kurmak, veri tabanı olusturmak ve uygulanmasını sağlamak,
j) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.''