Arazi Edindirme

Şube Müdürü

Ramazan Emrah YALÇIN

Arazi Edindirme Şube Müdür V.

Ziraat Mühendisi

Tel: 288-214 35 47/110

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADIR. Emrah YALÇIN
ÜNVANIMühendis
TELEFON0 (288) 214 34 47-110
E-POSTA ADRESİramazanemrah.yalcin@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİKırklareli  24/05/1980
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​1986-1990 Kırklareli Tevfik Fikret İlkokulu
1990-1993 Kırklareli Fahri Kasapoğlu Ortaokulu
1993-1997 İstanbul Halkalı Ziraat Meslek Lisesi
1997-2001 Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi                          Bahçe Bitkileri Bölümü
YABANCI DİLİngilizce
MEDENİ DURUMUEvli
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​1998-2002 Zonguldak Alaplı Tarım İlçe Müdürlüğü 
2002-2006 Edirne Tarım İl Müdürlüğü 
2006-2007 Edirne Havsa Tarım İlçe Müdürlüğü 
2007-       Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

  ARAZİ EDİNDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ​ ​ ​ ​
Adı SoyadıGöreviDahili E-Posta Adresi
​R.Emrah YALÇIN​Şube Müdür V.​110​ramazanemrah.yalcin@tarim.gov.tr
​Mahmut KURT​Mühendis109​mahmut.kurt@tarim.gov.tr
​Yiğit Egemen ÖZGÜR​Mühendis107​yigitegemen.ozgur@tarim.gov.tr
​Mehmet TAŞAN​Tekniker107mehmet.tasan@tarim.gov.tr​

Şube Müdürlüğünün Görevleri

a) Tarım arazilerinde satış, hibe veya takas yolu ile devir işlemlerinin 5403 sayılı Kanun  hükümleri       doğrultusunda yapılmasını sağlamak,

b) Tarım arazilerine ilişkin tevhid, ifraz ve vasıf değişikliği gibi talepleri değerlendirmek,

c) Mirasa konu tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun hükümleri doğrultusunda mirasçılara devrini sağlamak,

ç) Mirasa konu tarım arazilerinde mirasçıların anlaşmaları konusunda teknik destek sağlamak,

d)5403 sayılı Kanunun 8/Ç maddesinde öngörülen süre içerisinde yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyetinin devredilmemesi halinde, bu madde kapsamında Bakanlık ile koordineli olarak yetkili sulh hukuk mahkemesinde açılacak davalara ilişkin tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa intikal ettirmek,

e) Mirasa konu tarım arazilerinde; taşınırların devri, tarımsal arazi yönetiminin tedbiren verilmesi, sona erme, tasfiye ve yan sınai işletmenin devri gibi süreçleri izlemek ve gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

f) Yeter gelirli arazi büyüklüklerini hesaplamak, sürdürülebilir işletme ölçeğini belirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,

g) Tarım arazilerinin değer tespitlerini yapmak,

ğ) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,

h) Yabancıların tarım arazisi edinimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

ı) Kiracılık, ortakçılık ve yarıcılık işlerinin yürütülmesini sağlamak,

i) Tarımsal arazi arz ve talep listelerini oluşturmak,

j) Tarımsal arazilerde alıcı, satıcı ve kiracıların anlaşmaları konusunda doğrudan aracılık yapmak,

k) Tarımsal arazilerde kredi işlemlerine teknik destek sağlamak,

l) Mülkiyetten kaynaklanan ihtilaflarda ve uygulama alanlarında, alım, satım, kamulaştırma ve takas işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,

m) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak, Bakanlığa tahsisli tarım arazileri ile tarım işletmelerinin kiraya verilmesi ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının kontrol edilmesi ile ilgili sekretarya görevini yürütmek,

n) 3083 sayılı Kanun ile uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve bu kapsamda kullanılmayan arazilerin değerlendirilmesini sağlamak,

o) Görev alanı ile ilgili bilgileri çiftçilere ulaştırmak, bilgilendirmek, eğitim programları ve projeleri uygulamak,

ö) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.


''