Misyonumuz-Vizyonumuz

M İ S Y O N U M U Z

Teknolojideki yeniliklere uygun olarak hizmet kalitemizi sürekli geliştirmek;

Güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli, güvenilir hizmet vermek;

Kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak;

İlimiz üreticilerinin yaşam standardını yükseltmek;

Güvenilir gıda arzını sağlamak.

 

V İ Z Y O N U M U Z

Gıda ve tarım alanında;

Üretici ve tüketici memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak,

Türkiye'yi bölgesinde lider,Dünyada küresel aktör haline getirmek.

''