12.9.2017 / Gösterim Sayısı : 117

2017 Yılında Yapılacak Su Ürünleri Desteklemeleri Belirlendi

          Bakanlar Kurulunun "2017 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ı 18 Ağustos 2017 tarihli ve 30158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bu kapsamda belirlenmiş olan su ürünleri desteklemeleri şöyledir:

      Geleneksel kıyı balıkçılığının devamlılığının sağlanması ve Bakanlıkça belirlenen verilerin toplanması, kayıt altına alınması karşılığında; içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ile denizlerde faaliyet gösteren 10 m'den küçük boylardaki balıkçı gemilerine ilk kez bu yıl olmak üzere aşağıda belirtilen miktarda, gemi başına destekleme ödemesi yapılacaktır.

Sıra NoGeleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi(TL/Gemi Adedi)
10-4,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri500
25-7,99 (metre) deniz ve içsu balıkçı gemileri750
38-9,99 (metre) deniz balıkçı gemileri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki içsu balıkçı gemileri1.000


         Balıkçı gemisini avcılıktan çıkaracaklara yapılacak destek, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla, su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip on metre ve üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında, gemi boyuna göre aşağıda belirtilen miktarda destekleme ödemesi yapılacaktır.

Sıra NoBalıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkarılacaklara Yapılacak Destek(TL/metre)

1

10-20 (metre)

10.000

2

21-30 (metre)

15.000

3

31-34 (metre)

20.000

4

35-38 (metre)

30.000


       Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla, kilogram başına, doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme ödemesi yapılacaktır.

        Ülkemizde bulunan mevcut su kaynaklarından maksimum şekilde yararlanmak için suyun sınırlı olduğu yerlerde su ürünlerinin ve farklı balık türlerinin üretimini sağlamak amacı ile kapalı sistem üretim yapanlara destekleme ödemesi yapılacaktır. Buna göre Su Ürünleri Desteği başlığı altında 250.000 kg'a kadar (250.000 kg dahil) Alabalık üretimi yapan işletmelere geçen yıl 0,65  (TL/kg-adet) olan miktar bu yıl 0,75  (TL/kg-adet) çıkarılmıştır.

         İlk kez 2017 yılında olmak üzere Kilogram Üstü Alabalık Üretimi (kg) için 0,25  (TL/kg-adet) ve Balık Etiketleme (adet) için 0,02  (TL/kg-adet) destekleme ödemesi yapılacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.''