10.8.2017 / Gösterim Sayısı : 107

FASULYE PATOZU TARLA GÜNÜ

#10.08.2017-3

           İl Müdürlüğümüzce hazırlanan proje kapsamında İl Özel İdaresi kaynakları ile 1(bir) adet fasulye patozu ilimiz tarımına kazandırılmıştır.

Alınan makine ile fasulye üreticilerinin teknolojik yeniliklerle tanışması, üretimdeki işçiliğin azaltılması, üreticilerin geniş alanlarda fasulye üretimine geçişi sağlanarak İl ve Ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

           Bu kapsamda 09.08.2017 tarihinde saat 10:30'da Merkeze bağlı İnece Beldesi Ulukonak Mahallesi üreticilerinden Aydın MOĞUL'a ait nohut tarlasında İl Müdürümüz Sayın Ümit ORTAN, İl Müdür Yardımcılarımız Süleyman DİRİL ve Funda Eylem ÖZEL, Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih BAKANOĞULLARI, Şube Müdürleri, teknik elemanlar, muhtarlar ve üreticilerimizin katıldığı tarla günü düzenlenmiştir.

               İlimizde fasulye ekilişinin yoğunlaştığı Balkan köylerimizde Armağan barajı sayesinde 4000da alan sulanabilir vaziyettedir. Kuru fasulye tarımı Armağan Köyü ve komşu köylerde uzun yıllardır yapılmaktadır. Kuru fasulye insan beslenmesinde önemli bir protein kaynağıdır. Kuru fasulye bölgemizin ana ürünü olan buğdaya önemli bir ön bitkidir. Zira fasulyeden sonra ekilen buğdayda %20'ye varan verim artışı sağlanmaktadır. Fasulye tarımının birim alandan sağladığı gelir alternatif ürünlerin 2 katına eşdeğerdir.

                Bölge halkı fasulye üretimini uzun yıllardır yapmakta olup fasulye yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve birikime sahiptir. Fasulye tarımı için gerekli alet ekipman ve donanıma da sahiptir. İklimin fasulye tarımına uygun olduğu bölgemizde yetiştirilen ürünlerin pazar sorunu bulunmamaktadır. Hasattan sonra fasulyenin kolayca ve uzun süre saklanabilmesi piyasa fiyat dalgalanmalarının da önüne geçmektedir. Fasulye tarımı ile birim alandan elde edilen gelir alternatif ürünlerden (mısır, ayçiçek, buğday) elde edilen gelirlerin her birinden çok daha yüksektir. Bölgemizde fasulye tarımının önündeki tek engel hasat-harman işlemlerindeki iş gücünün fazla oluşudur. İlimizde makineli harmana geçilememesinin sebepleri; bölgemizde hiç patoz olmadığından makinenin avantajları ve kazançlarının üreticilerimiz tarafından tam olarak bilinememesi, küçük aile işletmeleri şeklinde faaliyet gösteren işletmelerin dar alanlarda yaptıkları fasulye tarımı için patoz alımındaki yüksek maliyeti karşılayamamasıdır.

                 Traktöre bağlı olarak çalışan fasulye patozu 1 saatte 4-5 da fasulyeyi harmanlayabilmektedir. Ayrıca harmandan sonra hiçbir işlem yapmadan ürün direk olarak pazara sunulabilmektedir. Makine ayrıca nohut ve mercimek ürünlerinin de harman işlemlerini gerçekleştirebilmektedir.

              Proje ile alınan makine fasulye ve nohut tarımının ilerlemesinin önündeki sorunları aşacak ve üreticilerimize bolluk ve refah sunacaktır.


''