12.7.2017 / Gösterim Sayısı : 141

TARSİM 2017

​            Tarımsal üretimdeki üreticilerin gelirlerinde istikrarın sağlanması, ülkelerin en temel tarım politikasıdır. Üretici gelirlerinde meydana gelebilecek özellikle ani düşüşler, ülkelerin makro ekonomik dengelerini de etkileyecek düzeyde olmaktadır. Tarımsal üretimde devamlılığı sağlamak amacıyla yasal, teknik ve ekonomik açıdan bir takım tedbirlerin alınması zorunluluk arz etmektedir.Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz "Tarım Sigortaları 2017 Yılı Uygulamaları" konulu genelgeye istinaden çalışmalarını yürütmektedir.

Tarım Sigortaları 2017 Yılı Uygulamaları için tıklayınız.


''