21.4.2017 / Gösterim Sayısı : 265

Su Ürünleri Genel Av Yasakları 15 Nisan’ da Başladı…

       Su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 4/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan 2017 tarihinde başlaması nedeniyle aşağıdaki konuların bölgemizde faaliyet gösteren balıkçılarımıza hatırlatılmasında fayda görülmüştür.

  • 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ve trol ağları ile su ürünleri istihsali yasaktır.
  • Alamana ağları ile 15 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır.
  • 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Yasak olmayan dönemde uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden "Kalkan Avcılığı İçin İzin Belgesi" nin alınması zorunludur.
  • Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır.
  • Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir.

         Sürdürülebilir bir balıkçılık için, balıkçılarımızın avlanma usul ve esaslarına hassasiyetle uymaları gerekmekte olup, aşırı ve kuralsız avcılığın geleceğimizin ve çok önemli bir zenginliğimizin yok edilmesi olduğu unutulmamalıdır.

 

''