21.4.2017 / Gösterim Sayısı : 113

Tabldot Yemek Üretimi Yapan İşletmelere Gıda Güvenilirliği ve Gıda Hijyeni Eğitimi Düzenlendi

#21Nisan2017-2

​           Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüz tarafından; Halk sağlığını korumayı, gıda ve yemin güvenilirliğini sağlamayı ve tüketici menfaatlerini korumayı amaçlayan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereğince tabldot yemek üretimi yapan işletmecilere ve çalışanlarına yönelik olarak 05.04.2017 Çarşamba günü bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Gıda Mühendisi Tancu ŞAHİN' in sunumuyla gerçekleşen eğitimde, gıdalarda oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik her türlü zararın ortadan kaldırılması için alınan tedbirin tümü olan gıda güvenliği zinciri çiftlikten sofraya kadar kopmadan devam etmesi, bu bağlamda toplantıda gıda güvenliği içim işletme çevresi, işletme hijyeni, alet-ekipman hijyeni, personel hijyeni, gıda güvenliği ve hijyeni önemi üzerinde durulurken bir işletmede taşıması gereken özellikler ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner AKCAKAYA' nın da katılım sağladığı toplantı, işletme çalışanlarının sorularının yanıtlanması ile sona ermiştir.

''