31.5.2018 / Gösterim Sayısı : 229

GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ TEBLİĞİNDE DEGİŞİKLİK YAPILDI

​         Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında  2018 yılı Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi 2018/12 tebliğinin 17. Maddesinin 1.fırkasının b bendi ''Genç Çiftçi projesi sonuçları Değerlendirme Komisyonu tarafından onaylanan nihai listeler komisyon onayını izleyen iki ay içinde ilan edilir.'' olarak değiştirilmiştir.

''