13.9.2017 / Gösterim Sayısı : 582

KKYDP Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 12.Etap Tebliği Yayımlandı

       Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 13.09.2017 tarih ve 30179 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

      2007 yılından itibaren İlimizde uygulanmakta olan desteklenme programı kapsamında 6 ilçemizde toplam 46 proje uygulanmış olup toplam ödenen hibe miktarı 14.828.545,58 TL dir. Bugüne kadar desteklemiş olduğumuz proje konuları ve sayıları ise,

PROJE KONULARITESİS SAYISIÖDENEN HİBE (TL)
Bitkisel Ürün İşl. Ve Pak.93.297.900,59
Hayvansal Ürün İşl. Ve Pak.174.046.630,35
Tarımsal Ürün Depolama82.557.416,18
Soğuk Hava Deposu2547.129,50
Hayvansal Orj. Gübre İşl. Pak.1597.709,61
Koyun, Keçi,Manda Kon. Yat.2547.009,39
Alternatif Enerji Üretimi170.783,43
Tarımsal Üretime Yönelik Projeler63.163.966,53
TOPLAM4614.828.545,58 TL

 

        2016 yılında yayımlanan tebliğ kapsamında, projeleri onaylanan ve uygulaması devam eden 9 adet projemiz bulunmaktadır. Projelerin tamamlanması sonucunda ödemesi planlanan hibe tutarı ise  toplam 4.732.930,76 TL'dir.

     Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 11/12/2017 tarihine kadar proje başvurularını www.tarim.gov.tr internet adresinden yapmaları gerekmektedir.

          12 etapta yatırımcıların hazırlayabileceği proje konuları;

          1-Ekonomik Yatırımlar

         a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

         b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

         c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

         ç) Soğuk hava deposu,

         d) Çelik silo,

         e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

         f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

         g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

         ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

2-Kırsal Ekonomik Altyapı Konularında ;

a-Kırsal Turizm Yatırımları

b) Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

c) El sanatları ve katma değerli ürünler,

ç) Bilişim sistemleri ve eğitimi,

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

          12. etapta Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje limitleri

          1- Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

          a) Yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 2.000.000 Türk Lirası,

          b) Yatırım niteliği kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenileme olan başvurularda 1.500.000 Türk Lirası,

          c) Yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda ise 1.750.000 Türk Lirası,

üst limitini geçemez.

          2- Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;

          a) Kırsal turizme yönelik niteliği yeni tesis olan yatırımlar için 1.500.000 Türk Lirası, diğer yatırım konuları için 500.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

          3-Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000 Türk Lirası'dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

    Hibeye esas proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50'si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür.

      Yatırımların tamamlanma tarihi 01/10/2018'tir.

           KKYDP 12.etap uygulamaları hakkında detaylı bilgi Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden alınabilir.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


''