7.7.2017 / Gösterim Sayısı : 541

Ürün Doğrulama ve Takip Sistemi (ÜDTS)

​             Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği'nin 49. maddesinde yer alan "Bakanlık tarafından belirlenen ürün takip sisteminin uygulanacağı gıda veya gıda grupları ile uygulama süresi Bakanlık tarafından belirlenerek Bakanlık internet sitesinde yayımlanır." hükmü gereği daha önce 30.06.2017 olarak belirlenen uygulamaya son başlama tarihi 02.10.2017 olarak değiştirilmiştir.

        02.10.2017 tarihinden önce piyasaya arz edilen ürünler raf ömrü boyunca piyasada kalabilecektir. 


''