Koordinasyon ve Tarımsal Veriler

Şube Müdürü

Kemal SULANÇ

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdür V.

Ziraat Mühendisi

Tel: 288-2142023 Dahili: 138

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi

ADI SOYADI Kemal SULANÇ
ÜNVANI Ziraat Mühendisi Bitki Koruma
TELEFON (0288) 2142023
E-POSTA ADRESİ kemal.sulanc@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİ K.Maraş 16.04.1983
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​ 2000 Yılında İzmir Buca Betontaş Lisesi Mezunu
2005 Konya Selçuk Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Mezunu
 
 
YABANCI DİL Orta Düzeyde İngilizce 
MEDENİ DURUMU Evli ve Bir Çocuk Babasıdır.
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​  
 
 
 
 
 
 
2007 Kasımdan 2010 Nisana Kadar İzmir Bölge Müdürlüğü 69 Sayılı Alaçatı Tarım Kredi Kooperatifi
2010 Nisan Ayından 2013 Haziran Ayına Kadar Niğde Çiftlik İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2013 Haziran Ayından İtibaren Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
2017 Yılı Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü KTV Şb. Md. V.
 
 
 
 

Personel Listesi

KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı Soyadı Görevi Dahili  E-Posta Adresi

Kemal SULANÇ
Şube Müdür V. 138
kemal.sulanc@tarim.gov.tr
Özay DENİZLİ Mühendis  141  ozay.denizli@tarim.gov.tr
Ramazan ÜSTÜN Mühendis 139  ramazan.ustun@tarim.gov.tr
​İlker ÖZEL ​​Mühendis ​139 ​ilker.ozel@tarim.gov.tr
​Mehmet Hulki KOCAKAYA ​Mühendis ​140 ​mehmethulki.kocakaya@tarim.gov.tr
Güner ÖNTekniker ​140  guner.on@tarim.gov.tr
Birgül KILIÇTekniker ​141 birgul.kilic@tarim.gov.tr
​Aydın GÜÇLÜ ​Teknisyen ​104 ​ aydin.guclu@tarim.gov.tr

Şube Müdürlüğünün Görevleri

KOORDİNASYON ve TARIMSAL VERİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1-İlde çiftçilerin karsılaştığı problemleri araştırma enstitülerine iletmek, çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak, ilde görev yapan personelin hizmet içi eğitimlerini koordine etmek,

2-Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal ettirmek,

3-Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak.

4-İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, tarımla ilgili her turlu istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak,

5-İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime göndermek,

6-Bakanlığının orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek,

7-Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri tabanı oluşturmak, istatistik ve dokum çalışması yapmak, tarımsal veri tabanındaki bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi'ni kurmak, İstatistik Veri Ağı (ĐVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (CMVA) ve diğer istatistik projeleri kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak,

8-Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine ilişkin çalışmalar yapmak,

9-Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek,

10-Hasar tazminat ödemeleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

11-Afete uğrayan ve durumları 20/6/1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun çerçevesinde değerlendirilecek kredi verilen çiftçilerin kredi dönüşlerini takip etmek,

12-2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun uygulanmasını sağlamak

13-Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve yaptırmak,

14-Entegre İdare ve Kontrol Sistemi ve Coğrafi Bilgi Sistemine (CBS) dayalı çalışmaları yürütmek

15-Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

''