Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği

Şube Müdürü

Şerafettin UÇAR

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdür V.

Veteriner Hekim

Tel: 0288-214 16 18 Dahili: 161

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi


​​
ADI SOYADIŞerafettin  UÇAR
ÜNVANIVeteriner Hekim
TELEFON0288 214 16 18
E-POSTA ADRESİ serafettin.ucar@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİBabaeski- 1964
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​

Babaeski Karabayır İlköğretim Okulu

Kırklareli Merkez Ortaokulu

Kırklareli Atatürk Lisesi
İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 
YABANCI DİLİngilizce (iyi)
MEDENİ DURUMUEvli
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​1990-1992 Hakkari Tarım İl Müdürlüğü
1992-1993 Sivas - Kangal Tarım İlçe Müdürlüğü
1993-1994  Pendik Dericilik Araştırma Enstitüsü
1995-2000 Kırklareli Proje Ve İstatistik Şubesi
2000-2013 Hayvan Sağlığı Ve Yetiştiriciliği Şubesi
2013-2015 Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şubesi
2015-         Hayvan Sağlığı Ve Yetiştiriciliği Şubesi
 
 
 
 
 
 
 
 

Personel Listesi

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü Personel Listesi
Adı SOYADIGöreviDahiliE-Posta Adresi
Şerafettin UÇARŞube Müdür. V.161serafettin.ucar@tarim.gov.tr
Mustafa KARATAŞVeteriner Hekim154mustafa.karatas@tarim.gov.tr
Hakan KILINÇVeteriner Hekim153hakan.kilinc@tarim.gov.tr
Filiz SEZERVeteriner Hekim159filiz.sezer@tarim.gov.tr
Tufan SÜERDENVeteriner Hekim158tufan.suerden@tarim.gov.tr
Ayhan ZEYBELVeteriner Hekim158ayhan.zeybel@tarim.gov.tr
Yeşim YILMAZVeteriner Hekim153yesim.yilmaz@tarim.gov.tr
Yıldız Pınar DURAKVeteriner Hekim160yildizpinar.durak@tarim.gov.tr
Özgür KURTVeteriner Hekim160kurtozgur@tarim.gov.tr
Hasan ZORLUTUNAVeteriner Hekim160hasan.zorlutuna@tarim.gov.tr
Sertan DURAKVeteriner Hekim159sertan.durak@tarim.gov.tr
Onur TOKVeteriner Hekim159onur.tok@tarim.gov.tr
Oğuz GÖÇVeteriner Hekim157oguz.goc@tarim.gov.tr
Serhat ÖZGÜRVeteriner Hekim152serhat.ozgur@tarim.gov.tr
Subutay KENARMühendis154subutay.kenar@tarim.gov.tr
Rıdvan ULUSTekniker152ridvan.ulus@tarim.gov.tr
Ahmet ÖZGÜRVet. Sağ.Tek.156ahmet.ozgur@tarim.gov.tr
Şükriye ÖZGÜRTekniker155sukriye.ozgur@tarim.gov.tr
Kazım AKBULUTVet. Sağ.Tek.157kazim.akbulut@tarim.gov.tr
​Şerif TÜRKYILMAZ​Tekniker​155​serif.turkyilmaz@tarim.gov.tr
Mustafa KÜÇÜKKARALARVet. Sağ.Tek.162mustafa.kucukkaralar@tarim.gov.tr
Şükrü AKGÜNEŞVet. Sağ.Tek.156sukru.akgunes@tarim.gov.tr
Soysal TABANLIVet. Sağ.Tek.157soysal.tabanli@tarim.gov.tr
Mehmet BAYARVet. Sağ.Tek.162mehmet.bayar@tarim.gov.tr
Özcan HASANOĞLUVet. Sağ.Tek.156ozcan.hasanoglu@tarim.gov.tr
Mehmet GÜVENSağlık Teknikeri152guven.mehmet@tarim.gov.tr
    
    

Şube Müdürlüğünün Görevleri

HAYVAN SAĞLIĞI VE YETİŞTİRİCİLİĞİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1- Hayvan sağlığı ve hayvan refahının korunmasının yanı sıra, güvenilir gıda temini ve hayvan ve ürünlerinden insanlara ve hayvanlara gecen hastalıkların önlenerek halk sağlığının korunması amacıyla, il çapında hazırlanan plan, program ve projeleri uygulamak, hayvan hastalık ve zararlılarına karsı koruyucu hizmetleri yürütmek, tedavilerini yapmak, kontrol etmek, denetlemek,

2- Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak hayvanların tanımlamak, tescil etmek, kayıt altına almak, ildeki hayvan hareketlerini kontrol etmek

3- Yurtiçi ve yurtdışı hayvan ve hayvansal ürünlerin hareketlerinin kontrolü ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalat ve ihracatlarında Bakanlık ile ilgili işlemleri yürütmek,

4- Bakanlıkça belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele etmek, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerini yürütmek, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerini yürütmek,

5- Hayvan sağlığı, teşhis ve tedavi edici ve koruyucu maddeler ile bunların etken ve yardımcı maddelerinin üretim, satış, ihracat, ithalat, tasıma, muhafazası ile ilgili kayıtları tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

6- İl dahilinde çözümlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili araştırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almak,

7- Hayvan sağlığı, teşhis, tedavi ve koruyucu hizmetler alanında faaliyet gösteren, kişi, kurum ve kuruluşlar ile hayvan-hayvansal urun, üretim, satış, kesim ve eğitim, araştırma yerleri ve barınakların durumları ve faaliyetlerinin kaydını tutmak, Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ve yetkiyle sınırlı olarak, faaliyetleri ile ilgili izin vermek, izlemek, kontrol etmek ve denetlemek,

8- İldeki damızlık hayvanların sağlık kontrollerini yapmak,

9-  Konusunda faaliyet gösteren laboratuarların belgelendirilmesi, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

10- Hayvan ıslahı faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin veri tabanı çalışmalarını yürütmek, Bakanlıkça düzenlenen suni tohumlama kurslarına ilişkin koordinasyonu sağlamak, suni tohumlama yapma izni vermek, sperma ve embriyo üretim merkezleri ve laboratuarlarının kontrol ve denetimlerini yapmak,

11- Bakanlığın belirlediği hayvan ıslah programını ilde uygulamak, izlemek.

12- Büyükbaş ve küçükbaş damızlık yetiştiriciliği yapılan isletmelerin, teknik yönden kontrolünü yapmak,

13- Bakanlığın belirlediği çerçevede, İlde hayvansal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyucu yöntemlerle yapılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirmek, bunları denetlemek,

14- İlde hayvansal üretimin arttırılmasına ve pazarlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

15- Hayvancılık projeleri ile ilgili personel eğitimi ve bütçe ihtiyaçlarını tespit etmek ve ilin hayvancılık konusunda üretim potansiyelini belirlemek,

16- Projeye dayalı olarak kurulmak istenen hayvancılık isletmelerine ilişkin teknik yardım taleplerini değerlendirmek,

17- Kurulmak istenen hayvancılık tesislerinin izin ve tescil işlemlerini yapmak, izlemek ve denetlemek,

18- Hayvancılık ve su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

19- Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde isletilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, avcılık ve yetiştiriciliğe, su ürünlerinin islenmesi ve pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve isletilmesine, su ürünleri ile ilgili her turlu bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine iliksin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek,

20- Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak,

21- Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her turlu teşvik ve koruma tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve isletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak,

22- Su ürünlerinin yetiştiriciliği kapsamında ithalat ve ihracat işlemlerini Bakanlık faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmek,

23- Su ürünleri üretim, isleme ve satış yerlerinin ruhsatlandırmak, denetlenmek,

24- Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri yapmak,

25- Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve isletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki değerlendirme çalışmalarını yürütmek,

26- Kalıntı - nitrat izleme çalışmaları; alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak,

27- Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere, tüketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

28- Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak,

29- Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak,

30- Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak.

Dilekçe Örnekleri

''