Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı

Şube Müdürü


Gökhan ERDOĞAN
Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür V.
Ziraat Mühendisi
Tel:0288-214 19 42 Dahili:150

Şube Müdürümüzün Özgeçmişi


ADI SOYADIGökhan ERDOĞAN
ÜNVANIZiraat Mühendisi
TELEFON0 288 214 35 47 - 150
E-POSTA ADRESİ gokhan.erdogan@tarim.gov.tr
DOĞUM YERİ VE TARİHİGelibolu - 1979
EĞİTİM DURUMU ​ ​ ​Bursa Ziraat Meslek Lisesi - 1997
Çanakkale Ozsekizmart Üni. Ziraat Fak. Bahçe Bit. Böl.-2002
 
 
YABANCI DİLYok
MEDENİ DURUMUEvli - 2 çocuk
ÇALIŞMA HAYATI ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​1998-2004 Selimiye Veteriner Sağlık Meslek Lisesi
2004-2005 Siirt Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvandılık Müd.
2005-2007 Siirt İl Gıda Tarım ve Hayvandılık Müd.
2007 - … Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ​

Personel Listesi

            BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

Adı Soyadı Görevi Dahili  E-Posta Adresi
                                 Gökhan ERDOĞAN Şube Müdür V. 150  
Ramazan ALEV Mühendis/İnspector 151  ramazan.alev@tarim.gov.tr
Gökhan SEZER Mühendis 169  gokhan.sezer@tarim.gov.tr
Ali TOP Mühendis 164  ali.top@tarim.gov.tr
Bülent ŞAHİN Mühendis 171
 bulentsahin@tarim.gov.tr
Beysim ÖZGÜR Mühendis 165  beysim.ozgur@tarim.gov.tr
​Burak AKBAYRAK ​Mühendis​168 ​burak.akbayrak@tarim.gov.tr​
​Gökhan SARIÇİÇEK ​Mühendis ​165 ​ gokhan.saricicek@tarim.gov.tr
​Canan GÖKTEN ​Mühendis ​102 ​canan.gokten@tarim.gov.tr
​Duygu AKINCIOĞLU ​​Mühendis ​163 ​duygu.akincioglu@tarim.gov.tr
​Çağla TETİK ​Mühendis​171 ​cagla.tetik@tarim.gov.tr
​Mustafa Sinan MİZMİZLİOĞLU ​Mühendis​151 ​sinan.mizmizlioglu@tarim.gov.tr
Mehmet Hayrettin ERKMEN​Mühendis​167hayrettin.erkmen@tarim.gov.tr
Nazif  TINMAZ Tekniker 168  nazif.tinmaz@tarim.gov.tr
Ünal TURFAN Tekniker 163  unal.turfan@tarim.gov.tr
Metin TOYGAR Tekniker 169  metin.toygar@tarim.gov.tr
Behçet ÇAVLAN Tekniker 164  behcet.cavlan@tarim.gov.tr
Necdet GÖÇ Tekniker 167  necdet.goc@tarim.gov.tr
Mahmut DURMUŞ ​Tekniker170mahmut.durmus@tarim.gov.tr
Onur KÜÇÜKKARIŞ Geçici Personel 4/C 170  onur.kucukkaris@tarim.gov.tr
       
       
       

Şube Müdürlüğünün Görevleri

BİTKİSEL ÜRETİM ve BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

1-İlin bitkisel  potansiyeline uygun gelistirme projeleri hazırlamak ve/veya hazırlatmak,

2-Bakanlığın politika, stratejik plan ve programlarına dayalı il icin i uygun ve çiftçilere kazanç sağlayıcı, bitkisel uretim desenlerini belirlemek,

3-İldeki bitkisel üretimi, Bakanlığın belirlediği esaslar dahilinde ve tarım ve sanayi entegrasyonunu sağlayacak sekilde yonlendirmek,

4-Bakanlığın belirlediği esaslar doğrultusunda ildeki bitkisel urunlerde uretimi, verimliliği ve çesitliliği artıcı calısmalar yapmak,

5-Ürun kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek,

6-Bakanlığın insan sağlığını ve ekolojik dengeyi gözeterek belirlediği ve esaslarını ortaya koyduğu yeni üretim sekillerinin ilde uygulanması yönünde çalısmalarda bulunmak,

7-Alternatif üretim tekniklerine yönelik üretici, üretici örgutleri, müteşebbis ve tüketicilere eğitim ve yayım hizmetlerinde bulunmak, denetim faaliyetlerini yürütmek, alternatif tarımsal üretim tekniklerine yonelik Bakanlıkca verilecek gorevleri yapmak,

8-İlin içerisinde olduğu tarım havzası mevzuatı ve gerekliliği çerçevesinde faaliyet gostermek,

9-İlde sertifikalı tohum ve fide-fidan üretimi ve kullanılmasını sağlayıcı faaliyette bulunmak,

10-Tohumluk üretimlerinin beyanname kabulu, tarla kontrollerini yapmak ve numune alarak ilgili kuruluşlara gondermek,

11-Tohumluk piyasasında yetkilendirme ile ilgili faaliyetleri yurutmek,

12-Tohumluk üretici, işleyici, yetiştirici ve bayilerinin izin, kayıt ve kontrolunu yapmak,

13-Tohumluk, süs bitkileri, doğal çiçek soğanları ve kesme çiçek vb üretim materyalinin ilgili ithalat ve ihracat işlemlerini yürütmek.

14-Mera tespit, tahdit, ıslah ve tahsis ile mera dışına çıkarılma ve bu gibi yerler ile ilin içerisinde bulunduğu tarım havzasına dair faaliyetlerde mevzuatı doğrultusunda işlemler yürütmek.

15-İl dahilinde faaliyette bulunan her türlü gübre ve toprak düzenleyicilerinin uretim yerleri, gubre bayileri ile bu bayilerin depolarını ve buralardaki piyasaya arz edilmis ürünleri belirlenmiş esaslara gore uygunluğunu denetlemek,

16-Bakanlığın il müdürlüklerine yetki devri yaptığı gübreler için ithalat uygunluk belgelerini duzenlemek,

17-İlde ilk defa faaliyete geçen gubre fabrikaları ile gübre üretim yerleri için lisans basvurularında, bu fabrika ve üretim yerlerinin mevzuata uygunluğunu denetlemek, uygunluk raporunu Bakanlığa göndermek,

18-Ureticilerce toprak analiz sonuclarına dayalı gübre kullanımını sağlamak icin eğitim çalışmaları yapmak,

19-İlde bulunan toprak-bitki analiz laboratuarlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıkca istenen hususları yerine getirmek,

20-İl dahilinde çözumlenemeyen hastalık, teşhis ve tedavi problemlerini ilgili arastırma merkezlerine ve Bakanlığa intikal ettirmek, araştırma ve teşhis sonuclarına göre gerekli tedbirleri almak,

21-İl dahilinde bitkilere zarar veren hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve mücadele programlarını hazırlayarak onaylanmış programların uygulanmasını sağlamak.

22-Bakanlıkça belirlenmiş esaslarla ildeki bitki sağlığını korumak, bitki hastalık ve zararlıları ile erken uyarı tahmin vb yöntemlerle ve entegre/ biyolojik mücadele gibi en az kimyasal kullanımını sağlayıcı modern metot ve usullerle mücadele etmek, bu işlerle ilgili gerekli eğitim ve altyapının hazırlanmasını sağlamak,

23-Tarımsal işletmelerde kullanılan kimyasalların kaydına ilişkin kayıtları kontrol etmek, izlemek ve denetlemek,

25-Bitki pasaport sistemi ile bitki ve bitkisel ürün hareketlerini ilde kontrol etmek,

26-İl dahilindeki bitki sağlığı ile ilgili iç ve dış karantina hizmetlerini yürütmek,

27-Zirai ilac satışı, zirai mücadele alet ve makineleri imalat, toptancılığı ve bayiliği gibi hususlarda gerekli kontrol işlemi yapılarak faaliyetlerine Bakanlıkça belirlenmis esaslar cercevesinde kaydını yapmak, izin vermek, denetimlerini gerçeklestirmek.

28-Konusunda faaliyet gosteren laboratuarları belgelendirmek, yetkili oldukları hususlarda denetlemek.

29-Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, el kitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere tuketicilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,

30-Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri icin eğitim programları ve projeleri uygulamak,

31-Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme uygulamalarını yapmak.

32-Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri gorevler yapmak.

''