Tarımsal Desteklemeler

2017 YILI TARIMSAL DESTEKLEMELER

ÜRÜNLERKARŞILANACAK ŞARTLARMazot+Gübre (TL/da)
Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, TritikaleÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.13+4=17
Çeltik, PamukÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.36+4=40
Yağlık Ayçiçeği, Soya, Dane Mısır, PatatesÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.17+4=21
Aspir, Nohut, Mercimek, Kuru FasülyeÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.11+4=15
Fındık, Yem Bitkileri, Çay, Kuru Soğan, Kanola, Diğer ÜrünlerÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.9+4=13
NadasÇiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak.5+0=5
ORGANİK TARIM DESTEĞİ KARŞILANACAK ŞARTLARTL/da
1. Kademe ÜretimÇiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olarak organik tarım faaliyeti yapmış çiftçilerin geçiş iki süreci ve üzeri üretimlerine destekleme ödemesi yapılır.100
2. Kademe Üretim70
3. Kademe Üretim30
4. Kademe Üretim10

 

SETİFİKALI FİDAN/FİDE KULLANIM DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARTL/da
StandartSertifikalı
Bodur-Yarı Bodur Meyve Türleri İle Bahçe Tesisi*Satış faturası
*Aşı materyali sertifikası
*Gerekli durumda bitki muayene raporu
*Fatura düzenleyen kişiye ait fidan/fide üretici belgesi veya doku kültürü ile tohumluk üretici belgesi veya tohumluk bayi belgesi sureti
*Talep formu (Ek-22)
100400
Çilek Fidesi Desteği--400
Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi100280
Sertifikalı Fidan Üretim Desteği (Sertifikalı Sınıfında Tüm Çeşitler)KARŞILANACAK ŞARTLARTL/adet
Aşılı Fidan--1
Aşısız Fidan--0,5
YURT İÇİ SERTİFİKALI TOHUM ÜRETİM DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARTL/kg
Arpa,Çavdar,Tritikale,Yulaf*YTK’nın başvuru dilekçesi
*BÜGEM tarafından verilen YTK’NIN olduğu belge
*YTK’nın ÇKS belgesi
*Tohum/fidan sertifikaları fotokopisi
*Tohum/fidan sertifikalarına ait tarla/parsel kontrol raporu fotokopisi
0,08
Buğday,Patates0,1
Çeltik0,25
Aspir,Kuru Fasulye,Mercimek,Nohut0,5
Fiğ,Korunga,Yem Bezelyesi0,75
Kanola1,2
Yonca2
Orijinal/Temel ve Üstü Tohumluk ÜretimiAldığı Desteğe %100 İlave
İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLAR                           TL/da
Sebze MeyveÇiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden destekleme ödemesi yapılır.Bireysel50
Grup40
Süs Bitkileri, Tıbbi Aromatik BitkilerBireysel100
Grup80
ÖrtüaltıBireysel,Grup150
ÇeltikBireysel,Grup10
YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIM DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARTL/da
Arpa, Buğday*Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak
*Tohumluk sertifikası fotokopisi
*Tohumluk satış faturası
*Talep formu(Ek-14)
8,5
Çavdar, Tritikale, Yulaf6
Aspir, Kanola (Kolza), Susam4
Çeltik8
Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi10
Yerfıstığı, Yonca15
Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya20
Patates80
BİYOLOJİK VE BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARTL/da
Biyoteknik Mücadele Desteği--110
Biyolojik Mücadele Desteği--350
Örtüaltı Paket Toplamı--460
Biyoteknik Mücadele Desteği--45
Biyolojik Mücadele Desteği--35
Açık Alanda Paket Toplamı--80
YEM BİTKİLERİ ÜRETİM DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARTL/da/yıl
Yonca (kuru)*Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak
*Destek ödenen yılın yem bitkileri ekilişinde toplam arazi miktarının en az 10 da olması koşuluyla
*Kaba yem üretmek amacıyla yapılan ekilişlerde;
 
Yapay çayır mera ve yonca için 4 yıl,
 
Korunga için 3 yıl
 
Tek yıllık yem bitkilerinde üretim yaptıkları yıl için destekleme ödemesi yapılır.
40
Yonca (sulu), Korunga60
Tek Yıllıklar,Silajlık Tek Yıllıklar,Silajlık Mısır(Kuru)40
Yapay Çayır Mera60
Silajlık Mısır(Sulu)90
HAVZA BAZLI FARK ÖDEMESİ DESTEĞİKARŞILANACAK ŞARTLARKr/kg
Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale* Alım satım belgesi,
* Borsa tescil beyannamesi,
* Su kısıtlı havzalarda; 2017 yılında ekilen nohut, mercimek ürünlerine ilave %50 destek ödenir, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmaz.
* Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda mazot, gübre ve fark ödemsei ödenmez.
5
Yağlık Ayçiçeği40
Aspir55
Dane Mısır3
Kanola50
Çeltik10

Kuru Fasülye, Nohut, Mercimek

30
''