Tarımsal Desteklemeler

ALAN BAZLI DESTEKLEMELER (TL/da)
1Tütüne Alternatif Ürün Desteği 
2Toprak Analizi2,5
3Organik TarımTarla bitkileri/ Meyve, SebzeEki.50
Hayvancılık, Arıcılık, Su ürün.Dest.% 50 Ek
4İyi tarımMeyve, Sebze25
Örtüaltı100
5MAZOT DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali2,9
Hububat, Yem bit., Baklagiller, Yumru bit., Sebze, Meyve4,3
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri7
6GÜBRE DESTEĞİ
Peyzaj ve Süs bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman emvali4
Hububat,Yem bit.,Baklagiller,Yumru bitkiler,Sebze,Meyve5,5
Yağlı Tohumlu bitkiler ve Endüstri Bitkileri7
7FINDIK 
HAYVANCILIK DESTEKLERİ
1Yem Bitkileri (TL/da/Yıllık)Yonca (sulu)             50
Yonca (kuru)            30
Korunga40
Tek Yıllıklar35
Silajlık Tek Yıllıklar50
Silajlık  Mısır (sulu)75
Silajlık Mısır (kuru)35
Yapay Çayır-Mera100
2ArıcılıkArıcılık (TL/kovan)8
Bombus Arısı (TL/koloni)60
3Su ÜrünleriAlabalık (TL/Kg)0,65
Çipura-Levrek (TL/Kg)0,85
Yeni Türler (TL/Kg)1
Midye (TL/Kg) 
Yavru (TL/adet) 
4Süt Primi (TL/Lt)Sığır Sütü0,06
Koyun-Keçi-Manda Sütü0,2
5Hayvan Başı Ödeme (TL/baş)Sığır225
Manda350
Sığır (Soykütüğü İlave)60
Hastalıklardan Ari375
Koyun-Keçi20
6Tiftik Üretim Desteği (kg)Oğlak Tiftiği17
Ana Mal (İnce, İyi)17
Tali17
7İpek Böceği DesteğiTohum (TL/Kutu)30
1.Sınıf Koza, Damızlık Koza, Diğer(TL/Kg)20
8Hayvan Gen Kaynaklarını KorumaBüyükbaş (TL/baş)470
Küçükbaş (TL/baş)75
Arı (TL/kovan)40
Elit Sürü (TL/baş)Anaç35
Yavru50
Taban Sürü (TL/baş)Anaç35
Yavru20
9Halk Elinde Manda Islahı Desteği (baş)650
10Besi Desteği(Büyükbaş)(TL/baş)300
11Projeli Damızlık koyun-Keçi Desteği(TL/baş)75
12Buzağı DesteğiBrusella S-19 Aşısı25
Suni Tohumlama75
Suni Toh.Doğ.Çevir.Melezi150
13İthal Besilik Erkek Sığır 100
14Aşı Desteği(Baş)Büyükbaş Brucellosis1,5
Küçükbaş Brucellosis0,5
Büyükbaş Şap0,75
Küçükbaş Şap0,5
15Süt Fiyatı Düzenlemesi(Regülasyonu)TKB
ÇEVRE AMAÇLI ARAZİLERİN KORUNMASI(ÇATAK)(TL/da)
1  I Kategori  
 II Kategori   
III Kategori   
DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER
Yurtiçi Sertifikalı Tohum  Kullanım Desteği (TL/da)
1Buğday, yonca7,5
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar6
Çeltik, yer fıstığı8
Nohut, kuru fasulye, mercimek10
Susam, kanola, aspir4
  Soya20
Patates40
Korunga, fiğ5
Yurtiçi Sertifikalı Tohum  Üretim Desteği(TL/kg)
2Buğday0,1
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar, patates0,8
Nohut, kuru fasulye, mercimek, aspir, korunga, fiğ0,5
Çeltik0,25
Soya0,35
Yer fıstığı0,8
Kanola1,2
Susam0,6
Yonca1,5
Sertifikalı Fidan/Fide Desteği  (TL/da)
3Bahçe TesisiStandartSertifikalı
 Bodur150350
Yarı Bodur Fidan ile150300
Bağ ve Diğer Fidanlar İle100230
Narenciye Bah.Aşılama ile Çeşit  Değiştirme 0250
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile 50100
Virüsten Ari Fidanlara İlave50100
Sertifikalı Çilek Fidesi 0300
4Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (işletme)375
5Tarımsal Yayım Danışmanlık (işletme)600
6Ar-Ge DestekleriProje
7Kırsal Kalkınma DestekleriProje
8Biyolojik Mücadele Desteği (TL/da)Sera430
Tarla60
9Tarım SigortasıBitkisel Ürün Sigortası DesteğiPoliçenin
DestekleriSüt Sığırı Sigortası Desteği%50'si
 Erkek Besi Sığırı Sigortası Desteği 
 Sera Sigortası Desteği 
 Kümes Hayvanları Sigortası 
 Hasar Fazlası Desteği  
 Su Ürünleri Desteği 
 Diğer Tarım Sigortası Desteği  
 Çiçeklenme Dönemi Don Sigortası2/3 Prim Dest.
FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ(TL/kg)
1Yağlık Ayçiçeği 0,24
2Soya Fasulyesi Sertifikalı0,5
Sertifikasız 
3Kanola 0,4
4Dane Mısır 0,04
5Aspir 0,45
6Zeytinyağı 0,6
7Buğday0,5
8Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale0,5
9Çeltik, Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek0,1
10Kütlü Pamuk Piyasa şartlarına göre 46 Kg/Krş. Geçmeyecek şekilde Tebliğle belirlenecektir.
11Çay12
FAİZ İNDİRİMLİ KREDİ UYGULAMALARI (%)
KREDİ KONULARIİNDİRİMKREDİ
HAYVANSAL ÜRETİMORANI(%)ÜST LİMİTİ
1Damızlık sığır yetiştiriciliği (etçi - süt)100 
2Damızlık düve yetiştiriciliği100 
3Büyükbaş / Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği100 
4Büyükbaş hayvan besiciliği100 
5Küçükbaş hayvan besiciliği100 
TARIMSAL SULAMA100 
DİĞER ÜRETİM KONULARI50 
1Kontrollü örtüaltı tarımı50 
2İyi tarım uygulamaları / Organik tarım 50 
3Su ürünleri50 
4Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı 50 
5Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı50 
6Kanatlı sektörü50 
7Arıcılık50 
8Tarımsal mekanizasyon 50 
9Diğer üretim konulan50 

 

''