12.10.2017 / Gösterim Sayısı : 68

2018 Yılı Eğitim Ve Yayım Hedefleri Belirlendi

#12.10.2017

​         Bakanlığımız 2018 Yılı Yayım Programının hazırlanması ve uygulanması çalışmaları çerçevesinde;

        10 EKİM 2017 Salı günü saat 14.00 de, İlimizdeki çeşitli tarımsal projelere ve çiftçilerimizin uğraşmakta olduğu tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik olarak yapılacak olan yayım faaliyetlerinin yer alacağı Müdürlüğümüz 2018 yılı yayım programı ile ilgili, Şube ve İlçe Müdürleri ile yayım sorumlularının katılımında Müdürlüğümüzde bir toplantı düzenlendi.

        Açılış konuşmasını İl Müdürü Sayın Ümit ORTAN'ın yaptığı toplantıda, hazırlanacak olan eğitim ve yayım programı ile uygulamalarımızda öncelikle;

        -Belirlenen ve İlde öncelik verilmesi gereken tarımsal problemlerin, çözümüne yönelik olması, projelerinin uzun vadeli belirlenen genel amaçlara/hedeflere ulaşılması için planlanması ve Bakanlığımızdan Müdürlüğümüze gönderilen veya yerel kaynaklardan temin edilen ödeneklerin de bu amaçla kullanılmasına dikkat edilmesi gereği vurgulanmış olup bunu temini içinse;

        Yayım programının uygulanması çalışmalarına mümkün olan tüm aşamalarda üretici örgütlerinin, araştırma enstitülerinin, üniversitelerin, ildeki tarımla ilgili diğer kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının, sorunun yaşandığı ürünle ilgili sektör paydaşlarının katkı ve katılımlarının sağlanması yönünde adımlar atılması gerektiği noktasında görüş birliği sağlanmıştır.

        Toplantı Şube ve İlçe Müdürlüklerinin 2018 yılı yayım programlarını sunmaları ve gelen soru ve sorunların konuşulduğu şekilde devam ederek sonuçlanmıştır.

 


''